Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
24.10.2019

Kystkulturprisen 2001

Amy Lightfoot

Amy Deborah Lightfoot (født 12. desember 1954 i USA) er kunstner og tekstilhåndverker på Kvenvær på Hitra i Sør-Trøndelag.

Daværende leder i Norges Fisakrlag Oddmund Bye stod for tildelingen av prisen under landsmøtemiddagen 13. oktober 2001.

«Juryen ønsker med årets kulturpris å legge vekt på den betydningen kysten har hatt som kulturell smeltedigel i årtusener. I alle tider har kystens folk utvekslet erfaringer og kunnskap sjøveien mellom bygder, byer, landsdeler og over landegrenser.

årets prisvinner er født på Østkysten av USA i 1954. Via England kom hun rekende hit til landet. Hun var da en biolog som interesserte seg for oter. På Hitra er det mye oter, og hun fikk bli med lokale fiskere ut for å studere dyrene nærmere.

Det endte med at hun bosatte seg på Trøndelagskysten i 1980. I løpet av et tiår har hun blitt en institusjon i kraft av sin kunnskap om tekstiler i kystbeboernes liv. Med utgangspunkt i erfaringer med sjøvottens bruksegenskaper, har hun levd seg inn i   en livsform som strekker seg tilbake til vikingtiden.

Hun har jobbet seg dypt og grundig inn i den nordatlantiske forhistorien og funnet at folk som bor opptil 5000 kilometer fra hverandre leverer identiske svar helt ned på detaljnivå når det gjelder materialbruk. Uten sine kunnskaper om tekstiler ville fortidens fiskere ikke hatt seil, de ville ikke hatt klær og båtene hadde manglet tetningsmidler. Gjennom sitt arbeid har hun gitt oss ny kunnskap om hele den nordatlantiske kystkulturen, der vi har våre røtter.

Hun grunnla Tømmervik Tekstilverksted i 1992, med de overordna mål å styrke identiteten til kystbefolkningen og bidra til at kystkulturen i sterkere grad blir en synlig del av grunnlaget for vår nasjonale felleskultur. Det praktiske målet er kunnskap om, og videreføring av håndverkstradisjoner med opphav i kystsamfunnet. Verkstedet arbeider lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. De er de eneste i Norden som produserer rekonstruksjoner av tekstiler fra førindustriell tid til bruk på sjøen.

Det var et meget nært samspill mellom kvinner, menn og barn som skapte de grunnleggende forutsetningene for fortidens samfunn. Prisvinneren har også belyst betydningen av dette samspillet, og bidratt til å øke vår forståelse av hvor viktig kvinnenes bidrag i bygdene langs kysten var, og fortsatt er.

Hun legger vekt på at formidlingen av den gamle kunnskapen må skje på en troverdig måte, gjennom å gjenta handlingene. I samtiden og framtiden kan den gamle kunnskapen bli et nytt fritidstilbud som skaper forståelse og knytter fortid og framtid sammen.

Prisvinneren har på en uegennyttig og aktiv måte stimulert og fremmet forståelsen av røttene til den levende kyst- og fiskerikulturen, gjennom å gjennoppdage gammel kunnskap og om å sette den til praktisk aktivitet i dagens kyst Norge ».

Prisen består av en sjekk på kr 10 000,-, og en krystallvase med følgende inskripsjon:

«Kystkulturprisen 2001 tildeles Amy Lightfoot for fremragende innsats i arbeidet med å knytte sammen fortid, nåtid og framtid i vår kystkultur. »

Vi gratulerer Amy Lightfoot og håper denne pristildelingen vil være til inspirasjon i ditt videre arbeid! »

Om prisvinneren:

Amy Lightfoot har i en årrekke arbeidet med ulike prosjekter innen dokumentasjon og formidling av kystens tradisjoner fra det nordatlantiske området. Hun har vært mest opptatt av kulturhistorie og praksis omkring tekstil og håndverk og har også vist seg som en habil kunstner, særlig med tresnitt som uttrykksform

Amy Lightfoot har drevet forsøk som er knyttet til sammanhenger mellom gamealdagse driftsmetoder, handverkstradisjoner og ullkvaliteter.

Tømmervik Tekstilverksted ble etablert som ideel stiftelse i 1997. Virksomheten har som mål å styrke identiteten til kustbefolkningen og bidra til at kystkulturen i sterkere grad blir en synlig del av grunnlaget for vor nasjonale felleskultur. Det praktiske målet er vern og videreføring av håndverkstradisjoner med opphav i kystsamfundet. Verkstedet arbeider lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Lightfoot A. 1993. Fra Lynghei til kirketak. Fortidsvern nr. 4/93, Oslo
Lightfoot A. 1990. Et logisk samspill mellom natur og kultur. Kysten, nr. 4/90
Lightfoot A   1991 Villsauen. Meget verdifull ressurs som må vernes. Kysten, nr. 4/91