Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
19.08.2014

Kysthistorieverket lansert

«Norges fiskeri- og kysthistorie»

Norges føste samlede kysthistorieverk ble i ettermiddag lansert på Nor-Fishing som en del av Grunnlovsmarkeringen. Verket er i fem bind, og har hatt en kostnad på nær 40 millioner kroner.

Hovedaktøer fra både akademiske- og fiskerifaglige miljø deltok i den tre timer lange presentasjonen.-Norges Fiskarlag har hatt en aktiv rolle i arbeidet med «Norges fiskeri- og kysthistorie». To menn med lang fartstid i organisasjonen har begge bidratt i det omfattende arbeidet bak verket. Fagsjef Torleif Paasche har vært Fiskarlagets representant i styringsgruppa for verket, mens Aslak Kristiansen har vært billedredaktø.

Torleif Paasche sier prosessen med verket har vært preget av godt og konstruktivt samarbeid, noe han mener er ganske imponerende tatt i betraktning at så mange akademikere har vært involvert.
– Det har vært meningsbrytninger underveis, men det har stort sett vært av den typen som har bidratt positivt til kvaliteten på sluttproduktet, sa Torleif Paasche.

Hedrer Grønnevet-
– Mye av æren for dette kan tilskrives hovedredaktøene for hvert enkelt bind, men jeg vil likevel framheve innsatsen til lederen for styringsgruppa, Leiv Grønnevet. Han har spilt en meget viktig rolle i arbeidet med å få fullfinansiert prosjektet, og dessuten bidratt sterkt til å styre prosjektet i havn. Han har opptrådt relativt mild i formen, men med klar og tydelig autoritet når det har vært behov for det, sier Paasche.

Utfordrende!
I arbeidet som billedredaktø for de fire føste bindene av verket har Aslak Kristiansen brukt drøye to år på å samle inn bilder fra en rekke kilder.
Han forteller om samarbeid med i alt tjuefem forfattere med egne meninger om hvordan deres manus bø illustreres.
– For å takle oppgaven, forsøkte jeg fra starten å skaffe meg oversikt over hva som er tilgjengelig av aktuelt illustrasjonsmateriale. Heldigvis finnes internett, noe som både har gjort arbeidet enklere og mer komplisert. Å finne bilder er blitt lettere. Komplikasjonene har bestått i å finne den eller de som har opphavsrett til materiale vi har brukt. Dette måtte skje etter at illustrasjonene var valgt. Uten et utvalg å arbeide ut fra ville oppgaven vært uoverkommelig. Her trådte min usedvanlig tålmodige kone til, og ble etter hvert ekspert i å oppspore fotografer. Uansett hvor de befant seg på kloden, forteller han.
– Å møte og å kommunisere med de som passer fotoarkivene vi har vært avhengige av, vil jeg si har vært entydig hyggelig. Det samme må jeg si om samarbeidet med styringsgruppa for prosjektet. Det innbefatter bindredaktøene. At møtene våre har forløpt i en så fin stemning som de har gjort kan vi ikke minst takke leder av styringsgruppa Leiv Grønnevet for, fremhever også Kristiansen.

Bokverket er på alle måter blitt et høyst nødvendig og meget verdig bidrag fra fiskerinæringa til markeringen av 200-årsjubileet for hendelsene i 1814. Norges Fiskarlag har bare ett godt råd i anledningen: Løp og kjøp!