Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
07.03.2022

Kyst, fisk og framtid

Se møtet live her!

Den tredje konferansen i sitt slag setter 21. april de viktigste temaer for kysten, for næringa og for framtida på agendaen i Tromsø. Denne gangen er søkelyset mot hvordan det kan skapes mer aktivitet og sysselsetting med bakgrunn i fiskeriene. Følg møtet direkte her!

Hvordan det kan skapes mer aktivitet og sysselsetting fra fiskeriene er et av de viktigste temaene i næringen, langs kysten og nasjonalt. Temaet engasjerer bredt og angår både forvaltning og rammebetingelser, forskning og teknologiutvikling, skriver arrangørene i sin omtale av dagskonferansen i Tromsø 21. april.

Kathrine Tveiterås, som har ledet et regjeringsoppnevnt utvalg som har sett på nettopp denne problemstillingen vil presentere utvalgets vurderinger og forslag, lederne i næringsorganisasjonene vil debattere, forskere vil presentere forskningsresultater og analyser, aktører i næringen vil diskutere og selvsagt blir det politisk debatt.

Dette blir en viktig arena for alle som arbeider med eller har interesse for utvikling, verdiskaping og arbeidsplasser langs kysten.

Kyst, fisk og framtid arrangeres av Fiskarlaget Nord, Sjømat Norge og FHF i samarbeid med Sparebanken Nord-Norge, Råfisklaget og Innovasjon Norge.

Konferansen holdes ved Radisson Blu Hotel Tromsø i Sjøgata 7 fra 09:00-16:30