Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
11.10.2019

Kyst, fisk og framtid II

Ny konferanse i 2020

Det blir en oppfølgende konferanse i Tromsø neste år etter fjorårets suksess med: «Kyst, fisk og framtid ». Fiskarlaget Nord, Sjømat Norge, FHF og Nofima varsler om oppfølgerkonferanse 23. januar 2020.

«Konkurreres det på like vilkår? » Det er et hovedtema på konferansen 23. januar 2020.

Fiskarlaget Nord, Sjømat Norge, FHF og Nofima har fredag lagt ut en kort video der de ber alle interesserte sette av datoen.

I konferansen skal det også settes søkelys på: Kvalitet, kontroll og arbeidsvilkår

Oppfølging fra 2018

Under første utgave av «Kyst, fisk og framtid » 22. november 2018 var det smekk fullt i konferansesalen i Tromsø.

Både næring, organisasjoner og de politiske miljøene var bredt tilstede og arrangøren høstet lovord for både programmet og initiativet.

Fokus i den første utgaven var: Hvilken rolle skal kystflåten spille i fremtiden, hva slags rammebetingelser skal flåten og industrien ha.

Det ble også pekt frem mot juni 2019 og stortingsmeldingen om fremtidens kvotesystem, som jo vil bli debattert fortløpende utover høsten og vinteren og underlagt politisk behandling i vårsesjonen i Stortinget.

Se video som er lagt ut om den kommende konferansen (ekstern link)