Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
21.01.2020

«Kyst, fisk og framtid»

Meld deg på!

Fagkonferansen «Kyst, Fisk og Framtid» har nå lagt ut det endelige dagsprogrammet. Meld deg på og delta i Tromsø 6. februar.

«Kyst, Fisk og Framtid» arrangeres for andre gang, og hovedtema denne gang er like arbeidsvilkår og hvordan vi sikrer bærekraftig og lønnsom utvikling langs kysten. Konferansen er et samarbeid mellom Fiskarlaget Nord, Sjømat Norge og FHF

 Om konferansen

Konkurransevilkår har avgjørende betydning for verdiskapning, lønnsomhet og lokalisering av virksomhet i sjømatnæringa. Kvalitetsproblemer, gjerne sammen med ressurskriminalitet, svekker konkurransekraften og omdømmet til norsk fiskerinæring. Det gir dessuten de som er villige til å begå kriminalitet en konkurransefordel. Det at en økende andel av fisken blir omsatt gjennom lukkede kanaler kan skape problemer i førstehåndsmarkedet med følger for resten av verdikjeden.

Samtidig som tilgang på utenlandsk arbeidskraft har vist seg å være avgjørende for å holde aktiviteten i gang i mange fiskerisamfunn, så bringes sosial dumping i norsk fiskerinæring, både på land og sjø, fram i den offentlige debatten. Dette har også potensial både til å svekke omdømme og å være konkurransevridende.

Konferansen vil bidra med kunnskap om problemstillinger knyttet til konkurransesituasjonen i næringene ved å presentere ny og aktuell kunnskap. Målet er å diskutere forslag til løsninger både når det gjelder rammebetingelser, kontroll og proporsjonale reaksjonsformer for overtredelse av normer og regler.

«Kyst, Fisk og Framtid» holdes ved Scandic Ishavshotellet i Tromsø torsdag 6. februar i et samarbeid mellom Nofima, FHF, Sjømat Norge og Fiskarlaget Nord.