Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
26.11.2019

Kyst, fisk og framtid 2020

Ny dato: 6. februar

Konferansen «Kyst, fisk og framtid» i Tromsø er flyttet til 6. februar 2020. Dagsmøtet er en oppfølging av konferansen fra 2018 og det legges opp til et bredt program.

«Konkurreres det på like vilkår?» Det er et hovedtema på konferansen i Tromsø

Den oppfølgende konferanse i Tromsø i 2020 holdes etter at det var svært gode tilbakemeldinger på: «Kyst, fisk og framtid» i 2018.

Fiskarlaget Nord, Sjømat Norge, FHF og Nofima varsler imidlertid om at oppfølgerkonferansen må dyttes litt utover i tid fra januar til 6. februar 2020.

«Konkurreres det på like vilkår?»  – er et hovedtema på konferansen. I konferansen skal det også settes søkelys på: Kvalitet, kontroll og arbeidsvilkår

Under første utgave av «Kyst, fisk og framtid» 22. november 2018 var det smekk fullt i konferansesalen i Tromsø.

Både næring, organisasjoner og de politiske miljøene var bredt tilstede og arrangøren høstet lovord for både programmet og initiativet.

Fokus i den første utgaven var: Hvilken rolle skal kystflåten spille i fremtiden, hva slags rammebetingelser skal flåten og industrien ha.

Det ble også pekt frem mot juni 2019 og stortingsmeldingen om fremtidens kvotesystem, som jo vil bli debattert fortløpende utover høsten og vinteren og underlagt politisk behandling i vårsesjonen 2020 i Stortinget.

Fiskarlaget Nord, Sjømat Norge, FHF og Nofima lar i oktober 2019 ut en video der de lanserer oppfølgerkonferansen. Link til den omtalte videoen (ekstern link)