Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.03.2015

Kyst får mer torsk

Refordeling fredag

Fiskeridirektoratet har besluttet å refordele kvotene av torsk nord for 62°N i den minste kystflåten med umiddelbar virkning.

Fiskeridirektoratet har i samråd med fiskerinæringen som følge av lav fisketakt i torskefisket besluttet å øke kvotene for å legge til rette for at gruppekvotene tas i løpet av året.

Kvoteøkningen er som følger:

  • 30 % for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde og største lengde under 11 meter
  • 18 % for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde under 11 meter og største lengde over 11 meter
  • 30 % for fartøy i åpen kystgruppe

Kvotetilleggene gis som maksimalkvoter, og endringen trer i kraft med umiddelbar virkning. Fiskeridirektoratet vil følge fisket tett fremover, og fisket på kvotetilleggene kan bli stoppet på kort varsel dersom gruppekvotene beregnes oppfisket.

Les flere detaljer hos Fiskeridirektoratet, blant annet med Fiskarlagets innspill i saken.