Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
29.11.2017

Kyst får kvotefleks

Øker fra 10 til 20 %

Fiskeridepartementet åpner for en kvotefleks på 20 prosent i kystflåtens fiske etter NVG-sild. Det innebærer at en femdel av kvoten for 2017 kan overføres til 2018.

– Dette er en veldig god nyhet og jeg vil gi honnør for fiskeriminister Per Sandberg for at han tar dette grepet. Det sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

Ingebrigtsen formidlet nyheten fra departementet på årsmøtet i Møre og Romsdal Fiskarlag i Kristiansund onsdag formiddag.

Ba om ny vurdering

Norges Fiskarlag har hatt kontakt med departementet om saken over tid. Sist uke varslet departementet om at de gikk for å la kvotefleksen bli stående uendret på dagens 10 prosent.

Fiskarlaget har tatt saken videre og blant annet vist til den utfordrende situasjonen i sildefisket nordpå og rettet en ny henvendelse til myndighetene.

Dagens avklaring gjør at fartøyene i kystgruppen får sette av 20 prosent av årets kvote på NVG-sild til neste år.

Kystflåten har et restkvantum sild på 48 000 tonn i 2017.

Ministerens avklaring

I en pressemelding fra departementet om saken sier fiskeriminister Per Sandberg blant annet at:

– Dersom vi reduserer fisket på småsilda, så håper vi at det fører til en ny, sterk bestand som kan bidra til et rikt sildefiske i årene som kommer. Vi må sørge for at arvesølvet ikke fiskes opp. Dette er en avgjørelse som er tatt ut fra biologiske hensyn, men også etter flere henvendelser fra fiskerinæringen selv. Kystflåten får muligheten til å vente med å fiske til større fisk kommer inn til kysten for å gyte, sier fiskeriministeren.

Beslutningen gjelder for båtene i kystgruppa. Det er den minste flåten som er mest utsatt for vær og vind. De har dermed et større behov for denne fleksibiliteten. Den store flåten kan gå lenger ut i havet for å fiske sin kvote, og derfor utvider ikke departementet fleksibiliteten for de øvrige gruppene.

Utvidelsen for kystgruppa bryter ikke med internasjonale forpliktelser. Beregninger viser at Norge fortsatt er innenfor den totale nasjonale kvotefleksibiliteten på 10 prosent, opplyser NFD i sin omtale av saken.