Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
22.09.2015

Kvotetillegg på torsk

Nordsjøen

Norges Fiskarlag har bedt Fiskeridirektoratet vurdere om det er grunnlag for å gi kvotetillegg til fartøy i lukket gruppe for å sikre at avsatt gruppekvote av torsk i Nordsjøen blir oppfisket.

I brevet som tirsdag ettermiddag er sendt til Fiskeridirektoratet heter det:

REGULERING AV FISKET ETTER TORSK SØR FOR 62°N – NORDSJØEN – KONVENSJONELLE REDSKAPER LUKKET GRUPPE.

Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte spørsmål under sak «Utviklingen i fisket» i møte 22. september d.å. og fattet slikt vedtak:

«C) Torsk i Nordsjøen – konvensjonelle redskaper – lukket gruppe
I følge Fiskeridirektoratets fangststatistikk pr. uke 37 har konvensjonelle fartøy fisket om lag 2.600 tonn torsk i Nordsjøen av en gruppekvote på 3.825 tonn. I årene 2012, 2013 og 2014 fisket gruppen henholdsvis 962 tonn, 464 tonn og 1.140 tonn fra uke 37 og ut året. I alle disse årene var det gitt kvotetillegg utover i året.

Norges Fiskarlag ber Fiskeridirektoratet vurdere om det er grunnlag for å gi kvotetillegg til fartøy i lukket gruppe for å sikre at avsatt gruppekvote av torsk i Nordsjøen blir oppfisket.»