Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
28.01.2014

Kvotestatistikken for 2013 klar

Høy kvoteutnyttelse for bunnfisk

Fiskeridirektoratet offentliggjorde i dag kvotestatistikken for 2013 i henhold til motatte landings- og sluttsedler fra fiskesalgslagene, og viser til høy kvoteutnyttelse av torsk, hyse og blåkveite nord for 62°N. En del av seikvotene både nord og sø for 62-graden gjensto.

Statistikken pr. uke 52 kan leses i sin helhet her (nedlastingslink PDF). 

Link til tilsvarende Excel-skjema her.