Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.06.2018

Kvotene tilrås ned

Alle arktiske bestander

Det internasjonale rådet for havforskning (ICES) tilrår at alle de arktiske bestandene settes med lavere kvoter for 2019. ICES-rådet kom onsdag.

Kvoterådet på torsk er det med størst betydning for norske fiskere og der er tilrådingen en nedgang på hele 100 000 tonn, fra årets 775 000 tonn til 674 678 tonn.

Hysekvoten foreslås nedjustert med 50 000 tonn, fra årets nivå på 202 000 tonn til 152 000 tonn i 2019.

Nordøst-arktisk sei tilrås nedjustert med 23 000 tonn fra 172 500 tonn for 2018 til 149 550 tonn neste år.

Se mer informasjon på Havforskningsinstituttet nettside. Her gis det bakgrunnsinformasjon for rådene og også vurderinger knyttet opp mot tilrådingen om ikke å sette vanlig kvote på uer og følge gjenoppbygningsplanen for kysttorsk, der årets kvote er 21 000 tonn.

Rådet for blåkveite blir gitt for to år av gangen. ICES anbefalte 23 000 tonn, mens kvotene ble satt til 27 000 tonn etter at fiskerikommisjonen hadde forhandlet.

Fiskarlagets kommentar

-Rådene som kommer fra ICES er forventet ut fra de vurderinger og prognosene som vi har sett de siste årene, sier leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen.

De arktiske kvotene forvaltes i et samarbeid mellom Russland og Norge.

– Rådene for torsk og hyse er basert på de omforente forvaltningsplanene som er avtalt mellom Russland og Norge og Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen legger i hovedsak dette til grunn i sine kvotedrøftinger, sier Kjell Ingebrigtsen.

Han sier det likevel er slik at fiskerikommisjonen tar utgangspunkt i ICES-rådene og etter forhandlinger settes kvotenivået i tråd med forvaltningsprinsippene. For 2018 var ICES-rådet 705 000 tonn for torsk, mens det endelige kvotenivået ble forhandlet og lagt på 775 000 tonn.