Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
16.01.2020

Kvotemelding og havvind

Fiskebåts årsmøte

Kvotemelding, havvind og bærekraft er hovedtema på årets årsmøte i Fiskebåt. Både fiskeri- og sjømatministeren og olje- og energiministeren kommer til møtet som er i Oslo 11. og 12. februar.

– Jeg er glad for at vi har fått på plass to statsråder med tema som er høgaktuelle for norske fiskeri, sier Audun Maråk, administrerende direktør i Fiskebåt i en omtale av årsmøtet på eget nettsted.

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp) skal snakke om kvotemeldingen, internasjonale avtaler, marked og brexit.

– Dette er store og viktige tema som angår alle som er i fiskerinæringen. Trolig vil brexit-spørsmålet også være formelt avklart innen årsmøtet, sier Maråk.

Fiskebåtårsmøtet er på som vanlig på Hotel Bristol i Oslo, og er i dag på dagene tirsdag 11. og onsdag 12. februar.

Interessekonflikter

Olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp) kommer til årsmøtet og skal snakke om fremtidig energiproduksjon som blant annet olje, gass og vind, og hvordan politikerne vil avveie interessekonfliktene som vil kunne oppstå mellom tradisjonelle næringer og etableringen av nye næringer. 

– Havvind står selvsagt sentralt her, men også problemstillinger rundt petroleumsaktivitet i nye områder og mot nord. Dette er saker som fiskerne er sterkt engasjert i, sier Maråk.

Bærekraft

Bærekraft er også et tema som fiskerne er opptatt av. På årsmøtet er det satt opp en sak med et bredt bærekraftperspektiv, der vi også vil være konkrete i forhold til næringens bærekraftmål, men også blir utfordret gjennom andre innfallsvinkler.  Ulf Winter/ Sintef, Øyvind Endresen/DNV GL, Marius Holm/Zero og Thina Saltvedt/Nordea er blant foredragsholderne.

Miljøsertifisering

Det meste av norsk fisk blir eksportert til utlandet. I det globale markedet er forbrukerne opptatt av kvaliteten på produktene de kjøper vil kjenne til opphavet. Miljøsertifisering er derfor et sentralt tema, som vil bli diskutert på andre dag av årsmøtet.

Maråk regner med at det også i år vil bli fullt hus på årsmøtet.

– Fiskebåts årsmøter har vært et verksted for politikkutforming og en sentral møteplass for alle sentrale aktører i næringen. Utfordringene har vært å få plass til alle som har ønsket å delta. De siste årene har vi vært oppe i 370-80 deltakere. Vi håper selvsagt på like stor interesse for møtet som tidligere og at årsmøtet fortsetter å være flåteleddets viktigste møtearena, sier Maråk.

Festmiddagen etter første dag er som den har vært i over 30 år, med fersk torsk, lever og rogn.

Se programmet for årsmøtet