Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.07.2015

Kvotefordeling og struktur

Høringssaker før Landsmøtet

Landsstyret i Fiskarlaget har sendt ut to høringssaker til organisasjonsmessig behandling før Landsmøtet i november. Innen 1. oktober bes det om respons på revisjon av ressursforedelingsavtalen og struktur under 11 meter.

Landsstyret i Norges Fiskarlag holdt torsdag ettermiddag et styremøte per telefon der de to vedlagte saksutredningene ble formelt behandlet.

I vedtaket er medlemslagene bedt om å saksbehandle og komme med sine innspill i sakene innen 1. oktober. Landsstyret skal for sin del behandle innspillene og gjøre landsmøteforberedende vedtak i sitt møte 19.- og 20. oktober. Sakene skal sluttbehandles av landsmøtet i Norges Fiskarlag som holdes i Trondheim 18. -og 19. november.

De to sakene som ble behandlet i møtet var:

  1. Fornyelse av ressursfordelingsavtalen – utsendelse av høringsdokument ifm. landsmøtebehandling .
  2. Spørsmål om strukturkvoteordning for kystflåten under 11 (13) meter – utsendelse av høringsdokument ifm. landsmøtebehandling.