Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
17.01.2014

Kvotedrøftinger forskyves

Makrellstans fredag

Makrellforhandlingene mellom EU, Island, Færøyene og Norge ble fredag avsluttet i London uten enighet. Den norske forhandlingslederen Ann Kristin Westberg sier partene har blitt enige om å møtes igjen på onsdag. Andre planlagte forhandlinger blir dyttet på.

Forhandlingene i London stanset fredag med enighet om at partene skal møtes igjen kommende onsdag.

Ann Kristin Westberg opplyser at de planlagte forhandlingene om sild og kolmule, som skulle foregå kommende uke, blir dyttet på som følge av at partene fortsetter drøftingene om en firepartsavtale om makrell.

Innspill på kolmule

Norges Fiskarlag har i forbindelse med de planlagte forhandlingene om kolmulekvote for inneværende år sendt et brev til Nærings- og fiskeridepartementet med forslag om å øke kolmulebeskatningen.

-Det er ut fra vår totalvurdering både et faglig og forsvarlig grunnlag for å øke kvoten på kolmule. Dette er grunnlaget for innspillet til departementet i forkant av de planlagte forhandlingene, som nå altså er dyttet på som følge av at makrelldialogen fortsetter på onsdag, opplyser fagansvarlig i Fiskarlaget assisterende generalsekretær Jan Birger Jøgensen.

Les Fiskarlagets kolmuleinnspill til NFD her: