Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.10.2019

Kvoteavtale med Grønland

Fangstdagbok fra 2015

Norge og Grønland er enige om kvoteavtale for 2014. Kvotenivået for de fleste bestander videreføes på samme nivå som for 2013. Imidlertid vil norske fiskemuligheter på uer reduseres, mens kvotene på torsk økes, melder Fiskeri- og kystdepartementet.

I pressmeldingen fra departementet sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker at hun er glad for at Norge og Grønland er enige om kvoteavtale for 2014.

I avtalen er Norge og Grønland også enige om å videreføe og til dels utvide forskingssamarbeidet.

Grønlands torskekvote i Barentshavet er i likhet med 2013 satt til 3500 tonn. Hysekvoten er redusert til 950 tonn og seikvoten satt til 700 tonn. I tillegg kan Grønland fiske inntil 260 tonn bifangst av andre arter.

Den norske blåkveitekvoten på Vest-Grønland er videreføt med 900 tonn. På Øst-Grønland er blåkveitekvoten videreføt med 275 tonn og kveitekvoten med 160 tonn. Torskekvoten er økt til 1200 tonn, kvoten for bunnlevende uer blir videreføt med 400 tonn, og den pelagiske uerkvoten blir redusert til 750 tonn. I tillegg kan norske fartøy fiske 150 tonn bifangst av andre arter.

Partene er enige om å iverksette elektronisk fangst- og aktivitetsrapportering i hverandres soner fra 1. januar 2015.

Norge og Grønland planlegger et samarbeid om et nytt forskningsprosjekt vedrøende klimaendringer på utbredelse av fiskearter i grønlandske farvann.

Forskningssamarbeidet videreføes for blåkveite torsk og uer. I tillegg legges det opp til at Grønland også skal delta i forskningssamarbeidet om makrell.

Odd Einar Mortensen og Kjell Lorgen var Fiskarlagets representanter i møtet i det norsk-grønlandske kontaktutvalget, mens den norske delegasjonen ble ledet av Ann Kristin Westberg.

Les protokollen fra forhandlingene mellom Norge og Grønland i København