Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
12.12.2014

Kvoteavtale med Færøyene

I mål med avtale

Det er enighet om en kvoteavtale med Færøyene for 2015. Avtalen er på omlag samme nivå som før makrellkonflikten med Færøyene.

– Det er veldig bra at Norge og Færøyene er enige om kvoteavtale for 2015, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Jeg har også merket meg at volumet på kvotene har vokst og at det gir nye muligheter for flere av våre flåtegrupper

Volummessig er kvoteavtalen tilbake på omtrent samme nivå som før makrellkonflikten, som vi la bak oss tidligere i år. 

Norske fatøy kan fiske 1 900 tonn lange/blålange, 1 600 tonn brosme, 500 tonn sei og 800 tonn andre arter. Norge får også en makrellkvote på 5 140 tonn. Denne kvoten kan fiskes både i Færøyenes farvann, norsk økonomisk sone og internasjonalt farvann.

Norges gis også adgang til å fiske inntil 80 000 tonn kolmule fra Norges kyststatsandel i Færøyenes sone. 

Til gjengjeld får Færøyene  fiskekvoter i Barentshavet.  Færøyene kan fiske 4121 tonn torsk, 900 tonn hyse, 800 tonn sei og 200 tonn andre arter.