13.05.2024

Kvikksølvet skal opp

-God nyhet

-Det er en god nyhet at regjeringen vil fjerne mest mulig av kvikksølvet i det tyske ubåtvraket ved Fedje. Det sier leder i Fiskarlaget Kåre Heggebø.

Mandag 13 mai har vår nye fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss, sammen med regjeringskollega Kjersti Toppe presentert et av tiltakene regjeringen vil sette av penger til /peke på i revidert statsbudsjett.

De to har bekreftet at regjeringen vil følge anbefalingen fra en rapport som i 2022 konkluderte med at kvikksølvlasten bør fjernes fra havbunnen.

I dagens pressetreff på Knarvik hurtigbåtkai bekreftet statsrådene at mest mulig av kvikksølvet fra U-864 ved Fedje skal hentes opp fra 150 meters dyp.

-Viktig for omdømmet

Fra Fiskarlagets side har vi gjentatte ganger påpekt at en ensidig tildekking av vraket, som lenge ble tilrådd, ville være en dårlig løsning.

-En tildekking vil ikke være en varig løsning. Når regjeringen nå bekrefter at det vil bli gjort et arbeid for å fjerne mest mulig av kvikksølvet, så er dette et viktig grep, også omdømmemessig for norsk sjømat, påpeker Kåre Heggebø.

Vil ta tid

Den tyske undervannsbåten ble senket vinteren 1945 og vraket ble funnet i 2003.

Marianne Sivertsen Næss sier arbeidet skal skje trinnvis. Neste år skal det gjøres flere undersøkelser og målet er at arbeidet med å hente opp kvikksølvet skal starte i 2026.

– Norge er en stolt havnasjon. Vi skal ha rene hav, og skal ta vare på havet på en bærekraftig måte, sa Sivertsen Næss til de fremmøtte fra media mandag morgen.

U-864

  • Ubåten ble senket på veg til Japan lastet med kvikksølv i beholdere.
  • De skal være opp mot 67 tonn kvikksølv om bord.
  • 73 mennesker var om bord i ubåten da den ble senket av en britisk ubåt.
  • Rapporten fra 2022 tilrår å hente ut kvikksølvet og å tildekke restene av ubåten, som skal være i for dårlig tilstand til at det er mulig å heve vraket.