Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
14.12.2021

KV positiv til seminar

Nytt rapporteringsregime

Kystvakten har overfor Fiskarlaget signalisert at de stiller seg positiv til å holde et webinar om nytt rapporteringsregime for redskaper tidlig på nyåret. KV digitaliserer tjenesten og Fiskarlaget har derfor bedt om et dialogseminar.

Kystvakten gjør i 2022 endringer som treffer fiskerne, ved at innmelding av faststående redskap til Kystvaktsentralen automatiseres. 

Fra denne datoen opphører manuell innrapportering per telefon og epost. Kystvakten opplyser at automatiseringen ikke vil medføre endringer av betydning for fiskerne. 90 % av alle aktørene vil kunne fortsette å rapportere på samme måte som i dag. Mange rapporterer allerede helautomatisk, uten at de merker noen forskjell. 

  • Den nye ordningen er beskrevet i en orientering du som medlem i sin helhet kan lese på Fiskarlagets medlemsapp.

Norges Fiskarlag har hatt kontakt med Kystvakten om den varslede rutineendringen og bedt om innfasingen av nye rutiner kombineres med et dialogmøte med næringen. 

-Når det nå likevel er slik at innmelding og utmelding av redskaper automatiseres fra årsskiftet så mener vi det minimum bør legges til rette for et kontaktpunkt for utøverne, påpeker assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen.

Jørgensen viser til at de formelle bestemmelsene i utøvelsesforskriften ikke er fastsatt/kommet ennå, men at det der vil framkomme fullmakt til å slette innmeldinger etter en viss tid, slik Fiskarlaget for øvrig har bedt om i lengre tid.

-Vi setter pris på at Kystvakten vil inviterer til et digitalt møte, hvor fiskerne kan få en oppdatering og komme med sine spørsmål. Også Barentswatch og Fiskeridirektoratet er naturlige deltagere i et slikt møte så vi får en helhetlig og god arena, sier Jan Birger ørgensen.