Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
25.04.2017

Kurs for havflåten

Marint kompetansesenter

Marint Kompetansesenter har sammen med flere trålrederier utarbeidet et eget utdanningstilbud for ledere i fabrikken. Tilbudet er det aller første i sitt slag for denne gruppen arbeidstakere i flåten. Nå starter kursene opp.

Opplæringsprogrammet henvender seg først og fremst til fabrikksjefer og fabrikkformenn, som trenger påfyll og/eller ønsker å formalisere sin kompetanse samt til fiskere/fabrikkarbeidere med potensiale for å bli mellomleder. Det skriver Marint kompetansesenter i en omtale av kursopplegget.

Opplæringsprogrammet er basert på E-læring og det vil i tillegg bli tre samlinger. Hver enkelt modul avsluttes med en prøve, og hvert av de to trinnene avsluttes med skriftelig eksamen.

Fullført og bestått hele opplæringsprogramet (både trinn 1 og 2) dokumenteres med vitnemål og man skal ha det teoretiske grunnlag for lederstilling i fabrikken om bord.

Se introduksjonsfilm: Opplæringsprogram fabrikk og fabrikkledelse

Mer info hos Marintimt kompetansesenter.