Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
16.03.2022

Kritisk i høringssvar

Samarbeidsrådet Nord

Samarbeidsrådet Nord er sterkt kritisk til Nærings- og fiskeridepartementets forslag til justering av rapporteringskrav for flåten under 15 meter. Dette kommer frem i et felles høringsinnspill fra de tre medlemslagene i Sam Nord.

Samarbeidsrådet Nord, består av Fiskarlaget Nord, Nordland Fylkes Fiskarlag og Fiskarlaget Midt-Norge og har utarbeidet et felles høringsinnspill i saken som er oversendt til Norges Fiskarlag for videre behandling.

-Også andre medlemslag har de siste dagene delt sine innspill og Fiskarlagets Arbeidsutvalg skal fredag sluttbehandle saken før den oversendes i et samordnet innspill fra Norges Fiskarlag, opplyser Jan Birger Jørgensen som er saksansvarlig for høringsbehandlingen.

Samarbeidsrådet Nord påpeker i sin omtale av saken en rekke moment som man stiller seg kritisk til:

  • Oppfatningen i Samarbeidsrådet Nord er at Norges Fiskarlag har fremført fiskernes syn på en saklig måte i prosessen så langt. Organisasjonene opplever likevel ikke at fiskerne blir lyttet til i saken. Det stilles spørsmål ved hensikten med et så omfattende system som det som foreslås.

  • Utgifter og plikter som skal pålegges sjarkfiskeren oppfattes uforholdsmessig i forhold til den gevinst man skal oppnå i kontrollsammenheng ved å gå bort fra rimeligere og godt utprøvde løsninger.

  • Dersom det skal innføres VMS som en minimumsløsning for flåten under 15 meter må det være tilstrekkelig med mobilbasert løsning.

Vi gjengir her i sin helhet pressemeldingen fra Samarbeidsrådet Nord: