06.02.2024

Krever umiddelbart møte

Lofotreguleringen

Norges Fiskarlag har bedt om at det snarest tilrettelegges for et møte om reguleringen av Lofotfisket for 2024. Fiskarlaget er svært overrasket over Fiskeridirektoratets fastsatte regulering.

Fiskarlaget er svært overrasket over at den fastsatte lokale reguleringen for Lofotfisket for 2024 avviker vesentlig på flere områder fra de anbefalinger som organisasjonen har fremmet, senest i oversendelse til direktoratet av 23. januar 2024.

Forskriften ble fastsatt 1. februar. Omtale av Lofotreguleringen og reguleringen på Breivikfjorden er også omtalt på nettsidene til Fiskeridirektoratet (ekstern lenke)

– I vår henvendelse til direktoratet viser vi til at Norges Fiskarlag sammen med våre medlemslag har lagt ned et betydelig arbeid i denne saken, sier assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen.

Han påpeker at arbeidet er forankret i alle fartøy- og redskapsgrupper, og at dette er gjort for å få til områdeavgrensninger og regelverk som ivaretar alle interessene under Lofotfisket.

Dette har også blitt kommunisert til Fiskeridirektoratet i de forberedende innspillene og møtene som har vært avholdt mellom myndigheter og næringen, senest i innspillsmøtet 19.12.2023.

– Det er uforståelig at Fiskeridirektoratet har valgt å ikke ta hensyn til disse innspillene. Fiskarlaget er derfor usikker på om det har noen hensikt å legge ned et stort arbeid i denne prosessen når vi erfarer at forslag som er gjennomarbeidet og omforent ikke hensyntas, fremholder Jan Birger Jørgensen.

Norges Fiskarlag har kommunisert at vi forventer at det umiddelbart tilrettelegges for et møte med ledelsen i Fiskeridirektoratet for å gå gjennom situasjonen som har oppstått som følge av forskriften som nå er fastsatt for Lofotreguleringen for 2024.