Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
08.05.2018

Krever tarestopp

Tråles i stengt område

Fiskarlaget Midt-Norge krever at taretrålingen i et område i Trøndelag stoppes umiddelbart. Området er stengt for taretråling, men åpnet for et forskningsprosjekt.

Det pågår nå taretråling i et område ved Nordøyan i Trøndelag som er stengt for taretråling.

Fiskarlaget Midt-Norge skriver i et brev til Fiskeridirektoratet at de har blitt kontaktet av fiskere som reagerer sterkt på at det foregår taretråling i et stengt område.

«Dette er et av de viktigste områdene torsken gyter sør for Lofoten, og gytingen pågår fortsatt,» skriver Fiskarlaget Midt-Norge i brevet.

Fiskarlaget Midt-Norge er meget kritisk til at Fiskeridirektoratet har gitt Havforskningsinstituttet (HI) tillatelse til taretråling i området.  

Det var etter sterkt press fra Norges Fiskarlag, som viste til trusselen for viktige gyte- og oppvekstområder, at områder rundt Nordøyan ble stengt for taretråling.

-Fiskarlaget Midt-Norge synes det er merkelig at berørte parter ikke har blitt informert om dette prosjektet, og at fiskernes interesser har blitt hørt i denne saken. Det vises til at HI sendte prosjektsøknad til Fiskeridirektoratet 14. august 2017. 31. august 2017 etterlyser HI svar på søknaden. Samme dag får HI tillatelse til å gjennomføre prosjektet uten nærmere betingelser, påpeker daglig leder Marianne Sandstad i brevet. 

Fiskarlaget Midt-Norge krever altså at trålingen i området ved Nordøyan i Trøndelag stoppes umiddelbart.