20.02.2024

Krever lukking

Kystgruppens loddefiske

Fiskarlaget har på nytt gjentatt kravet om at kystgruppens fiske etter lodde i Barentshavet adgangsbegrenses, og at prosessen med lukking må igangsettes umiddelbart. Vi ber om at det snarest tilrettelegges for et møte med statsråden om saken.

Norges Fiskarlag har i mange år anbefalt en adgangsbegrensning i kystgruppens fiske etter lodde i Barentshavet.

-Jeg mener det er svært beklagelig og uheldig at myndighetene ikke viser vilje til å legge til rette for en forutsigbar og effektiv ressursutnyttelse i kystflåtens fiske etter lodde i Barentshavet, sier Fiskarlagets leder Kåre Heggebø.

Heggebø viser til at dersom en adgangsbegrensning ikke er på plass til neste sesong, så må andre reguleringsgrep som en rulleringsordning av trekningslistene fra og med sesongen 2025 vurderes.

Fiskarlaget har tirsdag sendt brev til fiskeri- og havministeren der det bes om et møte i nær framtid for å drøfte mulighetene for en adgangsbegrensning i dette fiskeriet.

Kåre Heggebø sier videre at Fiskarlaget ønsker å bidra i prosessen med utforming av et nytt reguleringsopplegg, og viser til at organisasjonen tar til orde for at det snarest opprettes en arbeidsgruppe mellom myndigheter og næring som kan utarbeide forslag til et forutsigbart og hensiktsmessig reguleringsopplegg i god tid før reguleringen for 2025 fastsettes.

Les detaljene i brevet vedlagt nedenfor.