Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
26.02.2015

Krever justering for levendelevering

Om levering av torsk i merd

Fiskarlaget har i et brev til Fiskeridirektoratet krevd at rapporteringsbestemmelsene for overføring av levendefanget torsk til merd blir justert.

I brevet pekes det på at dagens regelverk forutsetter rapportering om planlagt overføring av fangst til merd minst to timer før levering.

Norges Fiskarlag mener den såkalte TRA-meldingen må justeres slik at levendefangst av torsk ikke blir vanskeliggjort av et meldingsregelverk som ikke er tilpasset den praktiske utøvelsen av fisket.

Les Fiskarlagets brev i saken:20150225_rapporteringsbestemmelser_levendefangst.pdf