Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
12.11.2014

Krever hyseendring

Bifangstbestemmelsene nord for 62°N

I et brev til Fiskeridirektoratet ber Norges Fiskarlag om at det gjøres en endring i bifangstbestemmelsene for kystflåtens fiske etter hyse nord for 62°N.

Anmodningen kommer som følge av at tilgjengelighetssituasjonen av torsk, hyse og sei er noe ulik på kyststrekningen fra Stad og nordover til grensen til Russland, og at de endringene som ble foretatt i reguleringene av hyse med virkning fra mandag 10. november i enkelte har områder skapt betydelige problemer for gjennomføringen av et fiske for flåten med hjemmelslengde over 11 meter.

Ut fra dette mener Norges Fiskarlag at det er behov for å gjøre umiddelbare justeringer i hysereguleringen for kystflåten med hjemmelslengde over 11 meter.

Les brevet til direktoratet her:

Bifangstbestemmelser hyse nord for 62N.pdf