07.06.2024

Krevende på reker

Kvoterådet fra ICES

-Vi forventer at myndighetene tar grep for å ivareta fiskeriene i møtet med disse utfordringene. Dette sier leder i Sør-Norges Fiskarlag Terje Eriksen etter at det internasjonale Havforskningsrådet ICES fredag kom med kvoteråd for reker for 2025.

ICES anbefaler i henhold til forvaltningsplanen en totalfangst inntil 4557 tonn fra 1. juli 2024 til 30. juni 2025.

Dette er ytterligere 11 prosent ned fra forrige råd og ned 25 prosent i forhold til avtalt kvote for 2023/2024.

ICES peker på at nedgangen skyldes dårlig rekruttering og redusert ønsket fiskedødelighet siden bestanden er under tiltaksgrensen, ICES vurderer bestanden til å være nær kritisk nivå.

Terje Eriksen omtaler situasjonen som krevende.

-Ja, dette er svært krevende nytt for kystrekeflåten. Særlig når det ennå er vanskelig med vedvarende høye drivstoffpriser og økende co2-avgift. Samtidig er det pågående prosesser med mulige forslag om vern og nullfiske i Oslofjorden og Skagerrak. 

Eriksen får også støtte fra leder Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag.

 -Kvotereduksjonen som kom i fjor har vært utfordrende for fiskerne, og kvoterådet for 2025 innebærer fortsatt en stram situasjon for næringen.

-Vi mener det nå er viktig med en mye sterkere prioritering av forskning, og vi håper situasjonen raskt kan snu når det settes inn såpass kraftige tiltak som ICES har lagt seg på, sier leder Kåre Heggebø.

Samtidig påpeker han at rådet på reker ikke er hogd i stein siden det skal være forhandlinger med EU om endelig kvotefastsettelse.

Se detaljer hos HI om de enkelte rådene