Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
25.03.2014

Krav om økte maksimalkvoter på hyse

Norges Fiskarlag krever ytterligere liberalisering av hysekvotene-nord for 62° N i brev til Fiskeridirektoratet.

Norges Fiskarlag drøftet i arbeidsutvalgsmøtet 27. januar 2014 utviklingen i fisket etter hyse for fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper, og det ble da vist til at selv med de endringer som hadde vært foretatt, var reguleringsopplegget for stramt, særlig i forhold til fartøy under 15 meter.

Utviklingen i fisket har vært fulgt tett, og i nytt arbeidsutvalgsmøte 26. mars 2014 vedtok Norges Fiskarlag derfor at det er grunnlag for å liberalisere reguleringsopplegget ytterligere, både for fartøy under 11 meter og fartøy mellom 11 m og 14.9 meter.

Det kreves derfor at fartøy med hjemmelslengde under 11 meter og faktisk lengde under 11 meter gis en tredobling, mens maksimalkvoten til fartøy med faktisk lengde over 11 meter begrenses til 80 % av kvotetillegget til fartøy med faktisk lengde under 11 meter. For fartøy med lengde mellom 11 meter og 14.9 meter gis det tilsvarende en 50 % økning i maksimalkvotene.