Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
26.10.2017

Krav om justeringer

Høring om statsbudsjettet

Fiskarlaget fremmet torsdag krav om flere justeringer i forslaget til statsbudsjett da vi deltok i høringen i Næringskomiteen. – Det er relativt lave beløp vi ber om å flytte på og vi forventer positive svar, sier generalsekretær Otto Gregussen som møtte i høringen.

Norges Fiskarlag deltar sammen med partene fra næring og organisasjoner under Næringskomiteens høring i Stortinget. 

– Statsbudsjettet for 2018 avdekker ingen store endringer i de generelle rammebetingelsene for fiskeflåten. På et mer overordnet nivå er Fiskarlaget positive til hovedlinjene i budsjettet, et budsjett som kan bidra til stabil kronekurs og lav rente. Samtidig er vi forundret over en del forslag til kutt i Nærings- og fiskeridepartementets budsjett for 2018, meddelte Otto Gregussen under høringen.

Norges Fiskarlag har i sitt innspill fremhevet behovet for justeringer i postene som omhandler fiskernes velferd, sikkerhetsopplæring for fiskere, tilskudd til næringstiltak for fiskere og at tiskuddet til rekrutteringsprosjektet Sett sjøbein kommer inn igjen.

– Vi har tro på dialog med våre fremste politikere og forventer at vi får positive svar på de relativt sett marginalet justeringene som vi påpeker i vårt innspill til komiteen, sier generalsekretær Otto Gregussen.

Les hele Fiskarlagets innspill til Næringskomiteen under.