Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.03.2020

Korona-beredskap for fiskeflåten

Karanteneregler for fiskere?

Norges Fiskarlag har fått spørsmål fra medlemmer om hvordan håndtere korona med tanke på mannskapsskifte og utenlandsk arbeidskraft. Sjøfartsdirektoratet viser til informasjon på egne nettsider, Kystverkets nettsider og overordnet info fra Folkehelseinstituttet.

Spørsmålene dreier seg for eksempel om utenlandske fiskere og sjøfolk som har mønstret av fartøy i norsk havn som ikke får reise hjem på grunn av stengte grenser, eller om utenlandske borgere som har kommet til Norge og som skal mønstre på norske skip. Hvor skal karantenetiden avvikles? Hvordan skal man forholde seg til dette?

Kystverket viser til den informasjonen som de har lagt ut på sin nettside omhandlende korona-situasjonen.

På denne siden kan man blant annet lese om hvordan skip og havner skal forholde seg ved mistanke om korona-smitte. Informasjonen er for øvrig basert på informasjonen fra Folkehelseinstituttets temaside om koronaviruset:

Bistand ved utfordringer

Dersom det er mistanke om sykdom, eller hvis karantene eller lignende medfører utfordringer for mannskapsskifte eller skipets operasjoner, kan Sjøfartsdirektoratet kontaktes direkte via sentralbordet på telefon +47 52 74 50 00 (som også gir tilgang til beredskapstelefonen utenom arbeidstid).

Bistand vil da være knyttet opp mot mulige løsninger på driftsmessige utfordringer, men ikke håndtering av smittede eller mistanke om smitte, da denne type bistand kun skal gis av helsemyndighetene. 

Norges Fiskarlag oppfordrer for øvrig alle fiskere og aktører i næringen til å bidra til smitteverndugnaden i denne svært utfordrende tiden.