Kontaktinfo

Sør-Norges Notfiskarlag
Daglig leder
Sør-Norges Notfiskarlag
Rådgiver
Sogn og Fjordane Fiskarlag
Daglig leder
Nordland Fylkes Fiskarlag
Midlertidig daglig leder
Nordland Fylkes Fiskarlag
Seniorrådgiver
Nordland Fylkes Fiskarlag
Kontorsekretær
Møre og Romsdal Fiskarlag
Daglig leder
Møre og Romsdal Fiskarlag
Rådgiver
Mannskapsseksjonen
Daglig leder
Fiskerlaget Sør
Daglig leder
Fiskarlaget Vest
Daglig leder
Fiskarlaget Vest
Rådgiver
Fiskarlaget Nord
Daglig leder
Fiskarlaget Nord
Rådgiver
Fiskarlaget Midt-Norge
Daglig leder
Båteierseksjonen
Seniorrådgiver i Båteierseksjonen
Båteierseksjonen
Seniorrådgiver i Båteierseksjonen

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as