Ansatte

Sonja Elin Kleven Jakobsen
Sonja Elin Kleven Jakobsen
Seniorrådgiver
94 08 06 74
sonja@fiskarlaget.no

Sonja Elin Kleven Jakobsen startet som saksbehandler på ressursområdet 2. januar 2018.  

Hun er fagansvarlig for saksområder knyttet til ressursforvaltning, kvote- og reguleringssaker, miljøspørsmål knyttet opp mot marint avfall og forholdet mellom fiskeri og petroleum.

Sonja Elin Kleven Jakobsen er utdannet jurist fra Universitetet i Tromsøi 2008 og har spesialisert seg i internasjonal rett i Canada. I tillegg til dette har hun videreutdanning i samfunnsplanlegging.

De siste to årene før ansettelsen i Fiskarlaget arbeidet hun som seksjonsleder for 15 jurister i plan- og bygningsetaten i Bergen kommune.

I Fiskeridirektoratet arbeidet hun i fem år, hvorav ett år som marin arealforvalter i region sør, og fire år ved Kyst- og havbruksavdelingen ved hovedkontoret i Bergen. Der var hun koordinator for vannforvaltningsarbeidet.

I direktoratet var hun også en del av direktoratgruppen og planprosessgruppen for vannforskriften, samt arbeidet med akvakultur på fremmede arter, planjuss og utvikling av reglene knyttet til miljøpåvirkning fra akvakultur. 

Sonja Elin Kleven Jakobsen har ogsåforelest ved Nord universitet om lovgivningen i kystsonen i kurset «Kystsoneforvaltning».

Hun er opprinnelig fra Sleneset i Nordland og har vokst opp der og påAverøy påNordmøre.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.