Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.10.2014

Kolmule og sild i London

Kvoteforhandlinger denne uka

I dag starter kyststatene forhandlinger om en kolmulekvote for 2015, mens nvg-sild skal forhandles fra onsdag. Både fordelingsnøkler og forvaltningsstrategi er vanskelig spørsmål som skal drøftes. Fiskarlaget er representert i begge forhandlingene.

Kolmuleforhandlingene skal pågå fram til onsdag. Onsdag ettermiddag starter forhandlingene om en kvoteavtale for nvg-sild for neste år.

I tillegg til det lave kvoterådet som foreligger for nvg-sild, så skal partene også for denne bestanden drøfte revisjon av fordelingsnøklene mellom kyststatene.

Som grunnlag for denne diskusjonen foreligger det blant annet en rapport fra en vitenskapelig arbeidsgruppe som har gått gjennom utbredelse og mengde av bestanden i ulike soner basert både på tokt og fangster. Forhandlingene for både kolmule og nvg-sild foregår i London i lokalene til NEAFC.

Norges Fiskarlag er representert i den norske delegasjonen med Henning Veibust og Jan Birger Jørgensen.

Forhandlingene føres mellom Norge, EU, Island og Færøyene, mens også Russland er kyststatsdeltaker i forhandlingene om sild.

ICES har tilråd følgende kvoter for 2015:

Kolmule:

  • Anbefalt kvote 2015 (Forvaltningsplan): 839 886 tonn
  • Anbefalt kvote 2014: 948 950 tonn
  • Avtalt kvote 2014: 1 200 000 tonn

Norsk vårgytende sild (nvg):

  • Anbefalt kvote 2015 (Forvaltningsplan): 283 013 tonn
  • Anbefalt kvote 2014: 418 487 tonn
  • Avtalt kvote 2014: Ikke enighet om totalkvote