Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.04.2018

Kolmule i havn

Rolig på tobis

Kolmulesesongen har vært god og er nå i havn, mens uke 17 og april som helhet har tobissesongen vært relativt laber. Det melder Sildelaget i sin ukerapport for uke 17.

Kenneth Garvik i Sildelaget har med info om kolmule, tobis og hestmakrell i sitt tilbakeblikk på uke 17 innen de pelagiske fiskeriene:

Kolmule

Med denne uke så anser vi hovedsesongen for norske fiskere på kolmule for over. Vi har innmeldt kun 7.000 tonn, og dette fordeler seg på tre fangster i EU/ Færøysk farvann, to fangster i kombifiske i Nordsjøen, samt en fangst på 2.500 t fra en færøysk båt fisket i egen sone.

Når nå april ebber ut så kan vi se på en meget hektisk og god sesong i dette fiske der vi, siden første kolmulefangst fra «Åkerøy» 11 januar, har omsatt 419.000 tonn. Grunnet et godt verdensmarked på mel og olje har prisene også vært relativt gode.

Vi her oppe i nord er meget fornøyd med store kvantum på relativt kort tid. Sammenligner vi oss med Peru så blir vi bare «smågutter». I uke 16 så ble det landet imponerende 320.000 t med ansjovetas, noe som gir ett daglig snitt på over 45.000 t.

Tobis

Det har vært en relativt rolig april i dette fiske og sist uke er det tatt 3.800 tonn av ni forskjellige båter. Dette gir en snittfangst på beskjedne vel 420 tonn Under normalt godt fiske så ligger dagsfiske på dette nivå.

Båtene har vært på alle kjente tobisfelt sørvest av Egersund og bildet er relativt likt med dårlig samling av tobis i alle områder. Den kalde sjøen, etter en lang vinter, er hovedteorien til fiskerne på den labre fangstingen. Dette ser vi og på analysen på første fangst der det var beskjedne 1,5 % med fett i fisken. Vi får håpe at sol og sommer kan samle fisken og at dagsfangstene går opp.

«Eros» er nå godt i gang med tobistoktet i Nordsjøen og vi forventer endelig toktresultat fra dette i midten av mai.

 

Hestmakrell

Også denne uke har en del kystbåter jaktet på hestmakrell i fjordene på Vestlandet. Totalt er det innmeldt 175 tonn sist uke.

Dette er i den store sammenheng et beskjedent kvantum, men for de fem båtene som har fisket er det et viktig bidrag i det pelagiske fiske, da interessen og prisene for hestmakrell er meget god til konsum.

Snittstørrelsene på hestmakrellen ligger i området 400- 500 gram.