Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
23.10.2019

Klimamarin 2019

Trondheim 12.-13. nov

Oppdatert status for sjømatnæringens klimaspor-“ det er ett av hovedtemaene under årets Klimamarin som holdes i Trondheim 12.-13. november.

Programmet for årets Klimamarin er nå klart og årets hovedtema vil blant annet være:

  • Hvilke effekter har klimaendringene på det marine miljøet? Hør hva FNs klimapanels siste rapport sier.
  • Oppdatert status for sjømatnæringens klimaspor.
  • Har vi nye fôringredienser som kan redusere klimaavtrykket til havbruksnæringen?
  • CO2 må fjernes fra atmosfæren for å nå 1,5 graders målet-“ finnes løsningene i det marine miljøet?
  • Vi må endre måten vi produserer mat på-“ er sjømat en del av løsningen?

Klimamarin arrangeres av SINTEF Ocean AS.

I konferansen skal det blant annet bli en oppdatering på hva de siste rapportene fra FNs klimapanel sier om konsekvenser for matproduksjonen i verden og for livet i havet. Deretter fortelles det om hvordan det står til med klimasporet til norske sjømatprodukter og hvordan det jobbes i næringen for å redusere klimasporet. Til slutt den første dagen, skal deltagerne presenteres for hvordan anlegg for havvind kan eksistere sammen med annen marin virksomhet.

På dag to vil Vidar Helgesen, som nå er spesialrepresentant for hav, fortelle om hvilke muligheter havet gir for å redusere klimaproblemene. Vet du at vi må ta opp CO2 fra atmosfæren og havet i tillegg til å redusere CO2-utslippene for å holde oss under en global temperaturøkning på 1,5 oC? Såkalte klimapositive løsninger er et nødvendig tiltak som du får høre mer om før vi ser på hva som gjøres for å utvikle lavutslipps fly. Så skal det ses på klimaaspektene ved landbaserte anlegg før dagen avsluttes med å gå nærmere inn på hvordan klimasporet fra laksefôret kan reduseres.

Se detaljert program og meld deg på hos SINTEF Ocean (ekstern lenke)