Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
15.11.2017

Klimamarin 2017

SINTEFs klimakonferanse

Potensialet for å redusere klimaavtrykket til næringen er fortsatt stort, selv om sjømatnæringen produserer klimavennlig mat. Dette er utgangspunktet for den fjerde utgaven av SINTEF Oceans klimakonferanse for fiskeri- og havbruksnæringen.

Klimamarin 2017 holdes i Trondheim og program og påmelding er nå tilgjengelig via SINTEF Ocean (ekstern link).

Klimamarin 2017

I årets konferanse skal statssekretær Roy Angelvik innlede med å fortelle om regjeringens klimaambisjoner og hvilke forventninger regjeringen har til sjømatnæringen når det gjelder reduksjon av klimaavtrykket.

Forskerne Svein Sundby og Ingrid Ellingsen vil presentere ny kunnskap om konsekvenser av klimaendringer som kan få betydning for våre kommersielle fiskerier.

Andre innledere vil presentere eksempler på teknologi og tiltak som kan redusere klimaavtrykket og redusere kostnader. Endringer i klimaet gir risiko for finansielle tap. Er det noe finansnæringen ikke liker så er det risiko og usikkerhet. Dette får du høre mer om på Klimamarin 2017.

Fiskarlaget på konferansen

Assisterende direktør Jan Ivar Maråk i Fiskebåt har fagansvar for denne delen av klimaområdet i organisasjonen og skal delta med innlegg under Klimamarin 2017.

Både leder Kjell Ingebrigtsen og generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag kommer til å delta under dagskonferansen ved Clarion på Brattøra i Trondheim.