Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
14.05.2014

Klimakonferanse i Trondheim

Føste i sitt slag

For føste gang holdes det en egen klimakonferanse for fiskeri- og havbruksnæringen. Klimamarin holdes i Trondheim 4.- 5. juni og setter søkelys på hvordan klimaendringer kan påvirke næringsgrunnlaget for sjømatnæringen.

Klimaforandringer opptar mange både i det private og i det profesjonelle. Så langt er det samlet foredragsholdere fra FNs klimapanel, store næringsaktøer, myndigheter og forskere.

Det er SINTEF Fiskeri og havbruk, Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet som inviterer til Klimamarin. Produsenter, leverandøer, forhandlere, forskere, myndigheter og andre aktøer inviteres til å utveksle kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter klimaendringer kan medføe.

Klimaforandringer kan medføe betydelig forandringer i sjømatnæringens næringsgrunnlag og marked og dette ligger som et bakteppe for tematikken i konferansen.

Fra konferanseprogrammet nevnes følgende tema:

  • Klimautfordringen. Hva er det som skjer? Presentasjoner fra noen av forfatterne bak FNs klimapanels siste rapporter om klimaforandringene.
  • Klimaendringer- mulige konsekvenser for norsk sjømatnæring. Hva kan konsekvensene av klimaforandringene blir for de naturlige økosystemene som sjømatnæringen er avhengig av?
  • Sjømatmarkedet og klima. Hva skjer i sjømatens markeder når forbrukere og myndigheter blir mer klimafokusert?
  • Hva kan gjøes for å redusere klimautslippene? Hvordan kan sjømatnæringen ta en rolle som en del av løsningen?

Se mer informasjon og meld deg på her: http://klimamarin.no