Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
23.03.2015

Klager på oppdrettstillatelse

Salatskjæra i Frøya

Norges Fiskarlag har klaget på tillatelsen Sør-Trøndelag fylkeskommune har gitt for å etablere en ny oppdrettslokalitet i Frøya kommune. – Området er et sentralt fiskeriområde, sier saksbehandler Bjørn Kvello.

Det er Norges Fiskarlag sammen med Fiskarlaget Midt-Norge som har påklaget vedtaket etter at SalMar Farming har fått tillatelse fra fylkeskommunen til å etablere et nytt oppdrettsanlegg ved Salatskjæra nord for Bogøya i Frøya kommune.

– Grunnen til at vi klager er at vi ønsker å bevare de gode fiskeplassene og krabbefeltet som oppdrettsanlegget blir liggende over. Det blir ikke mulig for fiskerne å bruke dette området når oppdrettsanlegget kommer på plass med lange forankringer til alle kanter, sier Marianne Sandstad, daglig leder i Fiskarlaget Midt-Norge. Hensynet til de nærliggende gytefeltene for kysttorsk ble aldri drøftet av fylkeskommunen. I tillegg mener vi det ikke vil være forsvarlig å bruke legemidler mot lakselus, som kan være skadelige for marine krepsdyr, i dette viktige området for krabbefiske, sier Sandstad.

Både Sandstad og jurist Bjørn Kvello sier de er forundret over at tillatelse blir gitt.

-Ja det hele er merkverdig, sier Bjørn Kvello og viser til at både Fiskeridirektoratet, Fylkesmannen, Frøya kommune og det lokale Fiskarlaget protesterte mot etableringen av et nytt oppdrettsanlegg. Frøya kommune var sågar svært tydelig på at de så det som viktig å bevare dette område for fiskeri for å ta vare på lokale fiskeplasser.

Les Fiskarlagets brev i saken:201503_Salatskjæra.pdf

avisen Hitra-Frøya