Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.10.2017

Klager på boretillatelse

Tune Statfjord

Norges Fiskarlag krever at tillatelsen til boring av letebrønn 30/8-5 Tune Statfjord trekkes tilbake. Brevet i saken ble sendt tirsdag.

Norges Fiskarlag krever at tillatelsen til boring av letebrønn 30/8-5 Tune Statfjord trekkes tilbake. Brevet i saken ble sendt tirsdag.

Et samlet fiskerimiljø med Fiskarlaget og Fiskebåt, samt fagetatene Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet, har frarådet boreaktivitet i dette området som er viktig for fiske etter tobis. Tobis er en art som holder til på sandbunn og for en stor del av tiden i nedgravd tilstand.

Det aktuelle området har i flere år også vært fredet for fiske i et forsøk på å bygge opp tobisbestanden.

– Dette er fullstendig uakseptabelt og en avgjørelse vi vil anke til Miljøverndepartementet, sa leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag før helgen om tillatelsen til boreaktivitet i det viktige fiskefelt.

Les Fiskarlagets anke i det vedlagte brevet under.