Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
15.11.2019

Karly vant frem

Fikk advokathjelp

Fisker Karly Karlsen fra Stakkvik i Troms vant endelig frem i sin yrkesskadeerstatningssak mot Gjensidige Forsikring, og får allikevel skadeoppgjør etter ulykke på flytebryggen rett ved fiskebåten hans.

Det var Fiskarlagets egen advokat Ståle Hellesø som bisto Fiskarlagsmedlem Karly Karlsen i denne spesielle saken. Fiskeribladet har omtalt saken, og du kan lese mer om detaljene i saken her.

Karly Karlsen mistet mulighet til å delta i fiske i ett år på grunn av ulykkens konsekvenser, og saken viser med all tydelighet hvor viktig det er med god juridisk bistand i slike tvistesaker. 

– Man forventer å få dekning fra forsikringen når man rammes på den måten jeg ble rammet på og satt ut av spill som fisker i over ett år. Uten hjelp fra Norges Fiskarlag sin advokat og uttalelsen fra Norges Fiskarlag, hadde jeg ikke vunnet fram i denne saken, sa Karly Karlsen til Fiskeribladet. 

Karlsen er nå svært lettet over utfallet. En misforståelse i kommunikasjonen mellom forsikringsselskapet og Karlsen om hendelsesforløpet og hvorvidt han var ferdig med arbeidsdagen da ulykken hendte var kjernen til striden. 

Fiskarlagets tariffseksjoner var også involvert med en felles uttalelse som bidro til å fastslå at en flytebrygge ikke er sikker grunn på land. Man er ikke på land før man er på fast land. 

«Selv om det ikke er presisert hva som er «i land- og ombordstigning», er det ment at forsikringen dekker den særlige risikoen som er knyttet til å ta seg fra båten til sikker grunn på land – og vica versa», skrev tariffpartnerne i Norges Fiskarlag.

Det pågår nå et arbeid for å finne ut hvilken dekning skaden skal utløse for Karly Karlsen.

Advokat Ståle Hellesø viser til at Fiskarlagets jurister jevnlig bistår medlemmer på alle rettsområder som berører fiskeryrket, enten det er som mannskap eller fartøyeier, og skadeoppgjør ved yrkesskader er en gjenganger.  

– Det er en viktig avklaring at fiskere er i arbeid når de er på ei flytebrygge for å ta opp en kasse fisk. Saken viser også at det er viktig at Norges Fiskarlag kommer tidlig inn i saken. Vi er naturligvis fornøyd med at saken endte godt for Karlsen, sier advokat Ståle Hellesø i Norges Fiskarlag.

Er du ikke medlem? Meld deg inn i dag!