Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
08.06.2015

Kårbø-minnesmerke avduket

Lørdag 6. juni i Bergen

Minnesmerket etter fiskerhøvdingen og den første lederen i Norges Fiskarlag Mons A. Kårbø ble lørdag avduket i Bergen.

Norges Fiskarlag er en av de økonomiske bidragsyterne til monumentet som lørdag ble avduket på Museet Vest i Sandviken i Bergen.

Daglig leder i Fiskarlaget Vest Britt Sæle Instebø representerte Fiskarlaget under arrangementet. Hun fremhevet tilknytningen Mons A. Kårbø hadde til organisasjonen. I tillegg sa hun blant annet:

-Mons var ein dyktig bas. Han var med på, og satsa, både i høve bruk og fartøy. Noko som òg er vist på det flotte minnesmerket.

Mons var med på å etablera, og var fyrste leiar i:

  • Herdla Fiskarlag, 1918.
  • Hordaland Fiskarlag, no Fiskarlaget Vest, etter samanslåinga med Rogaland Fiskarlag i 1998, leiar 1919-1929.
  • Fiskernes Faglige Landslag, no Norges Fiskarlag, leiar 1926-1932. Æresmedlem 1949.
  • Han har vore ein av få leiarar i Fiskarlaget frå Sør-Norge.

-I tillegg til alle verva og arbeidsoppgåvene for fiskarane var han medlem i kommunestyret, Fylkestinget og var stortingsmann, der han heilt sikkert òg talte fiskarane sin sak. Mons var òg med på salslagssida. Dette viser at Mons A. Kårbø hadde eit stort engasjement for fiskarane.