Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
23.03.2020

Karantene kan gi dagpenger

Info fra Garantikassen

Om fiskefartøy settes ut av drift som følge av karantene kan dette gi rett til dagpenger. Det er Garantikassen for fiskere som mandag har informert om at regelverket åpner for dette.

Garantikassen for fiskere (ekstern link) administrerer på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet flere ordninger som omfatter fiskere.

Fiskarlaget har bedt om avklaring i saken og Garantikassen har i dialog med NFD mandag presisert at det vil bli lagt til grunn en utvidet fortolkning av de eksisterende bestemmelsene som gjør at det kan søkes om dagpenger for karanteneperioden dersom båteier, skipper eller mannskaps settes i karantene.

I omtalen hos Garantikassen presiseres det at dette bare kan omfatte fartøy som har reelt driftsavbrudd og altså ikke fartøy som ikke er berørt av karantenebestemmelser.

 

Vi gjengir her Garantikassens sak i sin helhet:

AD KARANTENEBESTEMMELSENE

Fartøy settes ut av drift:
I situasjoner hvor båteier, skipper eller mannskap er satt i karantene, kan det søkes om dagpenger for karanteneperioden. Forutsetningen er at det har oppstått et reelt driftsavbrudd for fartøyet som følge av karantenen.

Ordningen gjelder også for enefiskere under samme forutsetning.

Personer ansatt på fartøy i drift:
For personer som er satt i karantene, eller som er ledige etter endt karanteneperiode ved at de ikke kan tiltre fartøyet, kan det også søkes dagpenger for.

Det er rederiet/båteier eller den som disponerer fartøyet som har ansvaret med å fremme søknad i slike tilfeller.

Skjema «Fellesmelding» benyttes.