Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
15.06.2021

-Kan sette fart

Organisasjonsprosessen

-Norges Fiskarlag kan nå sette fart på omorganisering med tanke på å fremtidsrette vår struktur. Det sier leder Kjell Ingebrigtsen etter at lederne i organisasjonen har møttes.

Det ble tirsdag ettermiddag holdt et møte mellom styreleder og administrativ leder i alle organisasjonsledd og Arbeidsutvalget og den administrative ledelsen i Norges Fiskarlag.

På sakskartet stod avklaring om videre prosess om utvikling av Norges Fiskarlags organisasjonsstruktur.

-15. juni markerer et tidsskille for organisasjonen. I dag har vi tatt et stort skritt mot å forenkle og forbedre vår struktur. Samtidig lanserer vi også en medlemsapplikasjon for mobil som gir oss en utvidet, forbedret og moderne plattform for kontakt med våre medlemmer, sier Kjell Ingebrigtsen.

-Tilfeldighetene gjør at lanseringen av medlems-appen faller sammen med dette møtet. Det aller viktigste for Norges Fiskarlag nå er selvfølgelig den organisatoriske prosessen utover høsten, sier Kjell Ingebrigtsen.

Medlemslagene har oppnevnt to forhandlingsutvalg og disse vil formelt oppnevnes av Landsstyret i et møte i morgen 16. juni.

Det var i alt rundt 25 deltagere i dagens møte.

Dette er bestemt

Det er lagt en tidsplan som innebærer at det skal foreligge forpliktende vedtak om tilslutning til et nytt Nord-Norges Fiskarlag og Sør-Norges Fiskarlag før Landsmøtet 2021, som åpner 3. november i Trondheim.

Så skal neste landsmøteperiode benyttes til å få på plass alle detaljer og en formell etablering.

Det er også avklart at to eksterne prosessledere skal tiltre hvert av forhandlingsutvalgene. De to er Vidar Ulriksen og Johan Williams.

Forhandlingsutvalgene

Forhandlingsutvalg i Samarbeidsrådet Sør

 • Sør-Norges Notfiskarlag: Roar Benjaminson og Bernhard Idsø

 • Fiskerlaget Sør: Lennart Danielsen og Hans-Olav Helgesen

 • Fiskarlaget Vest: Terje Eriksen og Geir Stuve Rommetveit

 • Sogn og Fjordane Fiskarlag: Ole Morten Vassdal og Kristian Korneliussen

 • Møre og Romsdal Fiskarlag: Leif Egil Grytten og Arnstein Næss

 • Ekstern prosessleder: Vidar Ulriksen
 • Sekretariat: Norges Fiskarlag

Forhandlingsutvalg i Samarbeidsrådet Nord

 • Fiskarlaget Nord: Tommy Andre Nilsen og Tomas Sagen (vara: Tore Mosesen)

 • Nordland Fylkes Fiskarlag: Bjørn Hugo Bendiksen og Børre Johannessen (vara: Yngve Larsen)

 • Fiskarlaget Midt-Norge: Sturla Hepsø og Espen Nilsen

 • Ekstern prosessleder: Johan Williams

 • Sekretariat: Norges Fiskarlag

Videre arbeid

Norges Fiskarlag følger nå opp med å ta kontakt med de to prosesslederne. Deretter vil prosessledere innkalle sine forhandlingsutvalg og lage en framdriftsplan fram mot Landsmøtet i Norges Fiskarlag.

De aktuelle møtene gjennomføres både fysisk og digitalt.