Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
12.02.2014

Justeringer i manntallsforskriften

Protokoll- Arbeidsutvalgsmøte 11.02.2014

Tirsdag 11.02.2014 behandlet Arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag saken om forslag til endring av manntallsforskriften (sak 08/2014), som Fiskeri- og kystdepartementet sendte på høing den 26.11.2013.

Departementet har blant annet foreslått:

  • å justere grensene for det særlige samiske virkeområdet i fiskermanntallet
  • å heve øvre grenser for inntekt i annet yrke eller næring for å stå i fiskermanntallet
  • adgangen til å tilbakedatere innføing i manntallet