Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.04.2021

Justerer fartsområde

Tommel opp for blåkveita

Sjøfartsdirektoratet har imøtekommet Fiskarlagets søknad om at perioden for utvidet fartsområde kan starte 12. mai. Dette betyr at de minste fartøyene kan delta i blåkveitefisket uten fartsområdebegrensinger.

Fagsjef Joakim Martinsen i Norges Fiskarlag har fredag fått positivt svar på søknaden som torsdag ble sendt til Sjøfartsdirektoratet. Søknad om å utvide tidsrommet for operasjonelle begrensinger i § 47, gjeldende for dekkede fartøy 8 – 10,67 meter største lengde får følgende svar:

«Perioden for utvidet fartsområde starter etter § 47 tredje ledd normalt 15. mai. Denne perioden søkes for dette året utvidet til å starte 12. mai 2021.  

Sjøfartsdirektoratet finner å kunne gi tillatelse til at perioden for utvidet fartsområde kan starte 12. mai 2021. Utvidelsen gjelder for 2021. 

Sjøfartsdirektoratet minner om at det er skipsførers plikt til å ta nødvendig hensyn til bølger, vær og vind, herunder fare for overising.»

Vår søknad

Det var med bakgrunn i følgende momenter at Fiskarlaget bad om at det ble gjort tilpasninger for de minste fartøtene:Etter høringer har Fiskeridirektoratet fastsatt åpning av blåkveitefiske (1. periode) til 15. mai 2021.  Les mer om saken her

Bakgrunnen for denne endringen er markedsutfordringer som følge av korona-pandemien. Hensikten er å spre landingene over en lengre periode for å sikre at markedet tar unna fisken. 

Norges Fiskarlag har sluttet seg til en åpning av blåkveitefisket fra 15. mai. Men det er kommet innspill om at en åpning på dette tidspunktet, avskjærer de minste fartøyene fra å delta på like vilkår med de større.

Det henger sammen med at sommerfartsområdet for fartøy mellom 8-10,67 meter ikke gjelder før 15. mai. Mange av båtene ligger klare på feltet når åpningen av fisket skjer. Dette for å få hand om de beste fiskeplassene.

Om en utseiling for de minste først kan skje etter at fisket er åpnet, vil disse gis adgang på mindre attraktive felt.Med bakgrunn i dette søkte Norges Fiskarlag om en generell dispensasjon for alle fartøy omfattet av sjarkforskriften paragraf 47 (3), hvor tidsrommet endres fra 15. mai til 12. mai.

Med denne endringen gis de minste fartøyene i praksis mulighet til å delta fra fisket åpner. Norges Fiskarlag viste i vår søknad til at det sikkerhetsmessig ikke fra vår side kan ses at en slik dispensasjon kan utgjøre en stor risiko.

Faren for overising på dette tidspunktet anses som liten. Det er uansett opp til hver enkelt skipper å sørge for sikker og forsvarlig drift, påpekte Joakim Martinsen i søknaden som nå altså er innvilget.