Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
11.10.2014

Janita Arhaug til Sett Sjøbein

Ansatt som prosjektleder

FHF har ansatt Janita Arhaug som ny leder i Sett Sjøbein. Hun kommer fra stillingen som rådgiver i Norges Fiskarlag.

Janita Arhaug har svært bred erfaring fra næringen, og har jobbet i den siden 1987. Hun arbeider nå som rådgiver i Møre og Romsdal Fiskarlag.
Hun har vært aktiv fisker på skjellskraper og på fabrikktrålere, både i Norge og New Zealand. Hun har arbeidet på anlegg, både innen pelagisk og hvitfisk, der hun bl.a. har vært kvalitetsansvarlig, og hun har vært markeds-trainee i Sjømatrådet.
Nylig har hun vært utleid fra Fiskarlaget som opplæringskonsulent i FiskOK, fiskerifaglig opplæringskontor i Møre og Romsdal.

Janita kjenner Sett Sjøbein godt da hun har sittet i Styringsgruppen som Fiskarlagets representant siden oppstarten i 2008 og frem til i vår, heter det i en pressm3lding fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

Rekruttering og kompetanseutvikling er to viktige faktorer for at fiskeri- og havbruksnæringen skal realisere sitt potensiale.
Sett Sjøbein er næringens felles prosjekt på dette feltet og har en lang rekke aktiviteter over hele landet, ikke minst rettet mot ungdom. Det er FHF som har ansvaret for å drifte prosjektet mens det finansieres i fellesskap av FHF og Nærings- og fiskeridepartementet.

– Vi er svært glade for å ha kunnet rekruttere Janita Arhaug til denne stillingen sier Geir Andreassen, administrerende direktør i FHF.

Rekruttering, ikke minst rekruttering av rett kompetanse, er viktig for næringens fortsatt lønnsomme utvikling, og Sett Sjøbein er et sentralt verktøy for å nå målene på feltet.

-Vi kunne ikke funnet en person med en bedre og bredere erfaring til denne jobben enn Janita, sier Andreassen.