01.09.2023

Janita Arhaug på plass

Ambassadør for næringen

-Jeg har et sterkt engasjement for fiskerinæringen, og med Fiskarlagets mange dyktige ansatte og tillitsvalgte på laget, er jeg trygg på at jeg kan fremstå som en god ambassadør for både Sør-Norges Fiskarlag og Fiskarlaget som helhet. Dette sier Janita Arhaug, som fredag er tilbake i Norges Fiskarlag.

Janita Arhaug starter 1. september som daglig leder i Sør-Norges Fiskarlag. Hun får kontorsted i Ålesund, der hun også bor med familien.

54-åringen fra Herøy har stort sett hele livet hatt arbeid i eller knyttet til næringen og har dermed mye kunnskap og erfaring som vil komme godt med i arbeidsoppgavene som daglig leder i det årsferske organisasjonsleddet. 

Hun forsikrer likevel at det ikke er en oppgave hun på noen måte kan tillate seg å ta lett på, selv om 35 års erfaring fra ulike roller i næringen er god ballast.

– Da alle regionlagene i Sør slo seg sammen og stillingen som daglig leder ble lyst ut, så ble jeg veldig nysgjerrig. Annonsen traff meg, men jeg var likevel usikker på om jeg var rett kandidat for stillingen, sier hun.

Mye ballast

Janita har variert erfaring fra fiskeriene, med 10 år bak seg som fisker, der hun knapt tok friturer.

Hun har de senere årene samlet erfaring innen ledelse, rekrutteringsarbeid og i kontakt med myndigheter og offentlig forvaltning.

– Jeg kjenner jo også Fiskarlaget og prosessene etter at jeg arbeidet som rådgiver i Møre og Romsdal Fiskarlag mellom 2005 og 2014.

– I mine påfølgende jobber som leder for det nasjonale rekrutteringsprosjektet Sett Sjøbein, og som prosjektleder fiskeri i den marine klyngen NCE Blue Legasea har jeg også hatt glede av å samarbeide med Fiskarlaget på flere områder, understreker hun.

Janita Arhaug på talerstolen i Ålesund som gjest og innleder under et arrangement i Fiskarlaget i 2019.

Hun beskriver det daglige arbeidet i organisasjonen som viktig for medlemmer som står overfor store utfordringer, og en hverdag som kan være preget av spørsmål og utfordringer om alt fra reguleringer, arealkonflikter og nye pålegg – til utgifter i driften og politisk krevende utfordringer.

– Derfor er det jo så viktig for våre medlemmer å ha Fiskarlaget i ryggen. Det oppdraget tar jeg veldig alvorlig, sier Janita Arhaug.

Klare tanker

Janita Arhaug har fulgt godt med på det som har skjedd i Fiskarlaget siden hun sist var ansatt.

– Jeg har vært støttemedlem etter at jeg sluttet i jobben som rådgiver i Møre og Romsdal Fiskarlag. Slik sett har jeg fått fulgt godt med i lagets arbeid også fra utsiden. Så vil det jo være annerledes å komme inn igjen uansett, og det vil være mye å sette seg inn i fra starten av som daglig leder for det nye medlemslaget.

– Fiskarlaget er en organisasjon med ansatte og tillitsvalgte med lang fartstid og erfaring, og jeg håper at vi får utviklet den nye organiseringen på en god måte og slik at vi fremdeles får et godt samhold i laget, sier lederen i Sør-Norges Fiskarlag.

Hun har mange tanker om retning og bidrag for å få gjort en god jobb.

– Jeg vet jo at ambisjonene fort møtes av hverdagens utfordringer. Uansett er ønsket å arbeide målrettet med lagarbeidet for å oppnå gode resultater. Jeg har tro på å være inkluderende med hverandre – og med det bidra til å styrke fellesskapet i og rundt organisasjonen.

– Jeg har mange ideer og tanker om medlemsaktiviteter, arrangement og hvordan vi kan skape blest om organisasjonen, og jeg vet at mye av dette allerede arbeides godt med i Norges Fiskarlag. Derfor gleder jeg meg veldig til å starte opp og igjen være med å bidra i denne flotte næringen.

Lagbygger

– Vi er glade for og veldig fornøyd med å ha fått Janita med oss som daglig leder i det nye medlemslaget. Det sier styreleder Terje Eriksen (bildet under) i Sør-Norges Fiskarlag.

Fra 2023 har Norges Fiskarlag tre medlemslag, etter at en omfattende organisasjonsprosess munnet ut i sammenslåing av en rekke regionale Fiskarlag til to nye landsdekkende medlemslag fra sist årsskifte. Sammen med Fiskebåt er nå disse tre enhetene tilsluttet Norges Fiskarlag.

– Vi får nå en erfaren lagbygger og ressurs inn i organisasjonen og jeg ser frem til å samarbeide om å bygge laget og etablere virksomheten sammen med Janita og våre øvrige dyktige medarbeidere, sier styrelederen.

Sør-Norges Fiskarlag har i alt seks stillinger, med én ansatt i Oslo, to i Bergen og tre ved kontoret i Ålesund.

Terje Eriksen sier det i forbindelse med at Janita Arhaug nå kommer inn og blir daglig leder, er naturlig å takke Ole Morten Sorthe for at han siden årsskiftet har håndtert rollen som konstituert daglig leder. Sorthe går nå over i en rolle som avdelingsleder i Ålesund med særlig ansvar for den økonomiske driften.

Det er også to utlyste stillinger i Sør-Norges Fiskarlag, der stillingen som avdelingsleder i Oslo har frist 17. september (se utlysning) og stillingen som rådgiver i Ålesund har frist 13. september (se utlysning)

– To dyktige medarbeidere har fått spennende tilbud andre steder og det er også en del av det vi må håndtere i etableringsprosessen. Nå håper og tror vi på at nye spennende kandidater kan se oss som en aktuell arena for sin kompetanse og søke på de utlyste stillingene, sier Terje Eriksen.

Janita om seg selv:

Hva som er viktigst for meg?

  • Familie, pus, venner, reiser, litt trening, god mat og drikke.
  • Må ha utsikt med luft og hav rundt meg!
  • Om jobben: Ansatte, tillitsvalgte, medlemmene. Sammen er vi best.

– Jeg er oppvokst i fiskerikommunen Herøy på Sunnmøre sammen med mine foreldre og to søstre. 

Arbeidet mitt har alltid handla om fiskeri på et eller annet vis, og jeg har trivdes godt uansett hva jeg har holdt på med. Ideelt sett ønsker jeg en jobb med trygge rammer, en arbeidsplass der lederne ser sine ansatte, og kolleger som anerkjenner og støtter opp om hverandre. Slik må det være i Fiskarlaget. Vi er et team. Kolleger og tillitsvalgte som anerkjenner og støtter opp om hverandre.

Fiskerinæringen er en livsstil for meg. Jeg får motivasjon av at fiskere og andre i bransjen, men også fjerne og nære venner, gir meg tilbakemeldinger på jobben jeg gjør. Jeg tror at dette er viktig også for andre, så derfor passer jeg på å gi ros og tilbakemeldinger på det jeg ser.

Kontaktinfo:

  • Janita Arhaug: 922 50 970
  • Terje Eriksen: 918 10 940