Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.01.2014

ISM forskyves

Status på ny sikkerhetsforskrift

Ny forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip (ISM) blir ikke innføt fra nyttår. Det er innspillene i høingsprosessen som gjø at  ikrafttredelsestidspunket forskyves i forhold til datoene som var foreslått i høingsbrevet, opplyser Sjøfartsdirektoratet.

Også fiskefartøy omfattes av forslaget til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip og flyttbare innretninger. Direktoratet sendte saken ut på høing 1. september 2013 og høingsfristen var 1. desember.

Forskriften gjelder blant annet fiskefartøy over 500 bruttotonn.

I en uttalelse fra direktoratet heter det at ikrafttredelsestidspunktet for forskriften blir forskjøvet som følge av innspillene som har kommet i høingsprosessen.

Dette betyr at også og innfasingstidspunktet for det nye regelverket vil bli kunngjort på et senere tidspunkt, opplyser Sjøfartsdirektoratet.

Fiskarlaget aktivt

Norges Fiskarlag sendte sitt høingssvar i slutten av november. Du leser brevet nederst i denne saken.

Fiskarlaget har, med bakgrunn i den interne organisasjonsmessige høingen i saken, bedt om at fiskeflåten ikke underlegges et sertifisert sikkerhetsstyringssystem.

Saksbehandler, seniorrådgiver Joakim Martinsen, sier Fiskarlaget blant annet har bedt om et oppfølgende møte om ISM-saken og at dette etter planen skal holdes mot slutten av uke 3.