Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
15.03.2019

– Interessant og viktig

FHFs prosjekter i 2018

Resultater fra avsluttede FHF-prosjekter er nå samlet for 2018. – Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) bidrar til viktig utvikling, sier leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen, som også er styremedlem i FHF.

FHF har om lag 150 pågående FoU-prosjekter til enhver tid. Ved å gå til FHFs nettsider vil du finne oversikt over nylig avsluttede FHF-prosjekter og hovedresultatene derfra. Prosjektene er fordelt på områdene havbruk og villfisk. Det er altså nå lagt ut oversikt over prosjekter som er avsluttet i 2018.

Økt tilgjengeliggjøring

FHF opplyser at deres hensikt med denne oversikten er å lette tilgjengeligheten til prosjektene, og ikke minst resultatene, og derved bidra til økt konkret nytte av dem for næringen.

Den enkelte prosjektomtalen gir en kortfattet beskrivelse av hva som er hovedresultatene fra prosjektet sett i lys av hva som var målsettingen. Prosjekttitlene har klikkbare lenker til prosjektsidene for ytterligere informasjon og prosjektleveranser.

Du kan også bidra

– Det gjøres svært mye nyttig og interessant arbeid for næringen hvert eneste år med bidrag fra ordningen som administreres av FHF. Jeg oppfordrer også alle i næringen om å spille inn ideer og prosjektforslag til meg som styremedlem eller til oss som organisasjon, slik at vi kan bidra til videre utvikling, sier Kjell Ingebrigtsen.