Innmelding i Fiskarlaget

Meld deg inn i Norges Fiskarlag i dag!

Fiskeryrket er utfordrende på mange måter. En medlemstilhørighet til Norges Fiskarlag vil bidra til å trygge deg og din familie i en eventuell vanskelig situasjon, for eksempel med juridisk bistand ved yrkesskade eller andre forhold om bord. I tillegg er du som medlem i posisjon til å kunne påvirke og videreutvikle organisasjonen til din fordel sammen med dine yrkesfeller.

Den personlige kontingenten er kr 3 042,- og hoveddelen av beløpet kan skrives av på skattemeldingen din. Sammen med fartøyavgiften er den personlige kontingenten det økonomiske grunnlaget for driften av Norges Fiskarlag.
Les mer her: Fartøykontingent serviceavgift, tariffavgift og personlig kontingent.

Landsmøtet i Norges Fiskarlag har vedtatt at alle medlemmer som eier mer enn 50 % av et selskap som eier et fiskefartøy, plikter å sørge for at selskapet blir registrert som medlem i Norges Fiskarlag.

Som medlem i Norges Fiskarlag har du tilgang til Fiskarlagets advokat og jurist, og sammen med andre medlemsfordeler vil et medlemskap i Norges Fiskarlag være en lønnsom og rimelig investering for deg som yrkesfisker.

Norges Fiskarlag har blant annet gått i bresjen for å stifte salgslagene og arbeidet for deltakerloven og råfiskloven, samt sosiale rettigheter som fiskerfradrag og fiskarpensjon, og gir deg muligheten til gode forsikringsordninger både som enefisker og på fritiden din.

Alle de prinsippielle fiskerisakene Fiskarlaget har kjempet frem er til gode for alle fiskere i dag. Men direkte innflytelse og tilgang til våre fagpersoner får du kun hvis du er medlem av Norges Fiskarlag!

Støttemedlem: Som støttemedlem får du vårt ukentlige nyhetsbrev direkte på e-post og kan også benytte våre medlemsfordeler. Medlemskontingenten på kr 380,- går uavkortet til arbeidet i ditt lokallag.

Du blir meldt inn i det medlemslaget og det lokallaget som er nærmest din bostedsadresse (postnummer). 

VILKÅR: 

1. Betaling og angrerett:

Medlemskontingenten betales enten ved betaling av tilsendt faktura eller ved at du velger å si «ja takk» til tilbud om å få eFaktura eller Vippsfaktura. Det foreligger ikke angrerett, og betalt medlemskontingent refunderes ikke ved en eventuell utmelding i medlemsperioden (kalenderåret). 

2. Varer og tjenester

Norges Fiskarlag og Fiskarlagets Servicekontor AS tilbyr varer og tjenester, og noen av disse kan faktureres. Dette anses som alminnelige kjøpsforhold (kjøp mellom næringsdrivende eller privatpersoner i henhold til kjøpsloven). Ved slike salg kan medlemmene også å få tilbud om digital betalingstjeneste som f.eks. Vipps.

3. Oppsigelse av medlemskapet

Oppsigelse av medlemskapet skal skje skriftlig, enten til ditt lokallag, til ditt fylkeslag, eller til Norges Fiskarlags administrasjon. Vi anbefaler sistnevnte, med e-post til: fiskarlaget@fiskarlaget.no. Se øvrige kontaktopplysninger på vår hjemmeside.

4. Reklamasjon 

Ved reklamasjon gjelder de alminnelige kjøpsforhold (kjøp mellom næringsdrivende eller privatpersoner). Det betyr at medlemmet må påberope seg mangelen og angi hva slags mangel det gjelder, og melde dette fortrinnsvis skriftlig til Norges Fiskarlag eller Fiskarlagets Servicekontor AS. Medlemmet kan også reklamere muntlig, men av bevismessige årsaker vil skriftlig reklamasjon være en fordel. Dersom medlemmet vil kreve at tingen skal rettes/omleveres eller at kjøpet skal heves, må det fremgå av reklamasjonen hvilken sanksjon som kreves. Reklamasjonsfristen er 2 måneder. Se kontaktopplysninger på vår hjemmeside.

Organisasjonsnummer:

Norges Fiskarlag: 938500290 

Fiskarlagets Servicekontor AS: 984152094 

 

Innmelding
Skriv ditt orgnummer i feltet «tilleggsopplysninger»

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.