Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
19.05.2014

Innføer varslingsplikt

For mottakene under blåkveitefisket

Fiskeridirektoratet region Troms og region Nordland innføer varslingsplikt for mottaksanlegg som skal ta i mot blåkveite. Direktefisket etter blåkveite-starter mandag 26.mai ved midnatt.

Varslingsplikten gjelder for begge periodene blåkveitefisket pågår, og inntil periodekvotene på 3 800 tonn og 1 700 tonn er oppfisket, melder Fiskeridirektoratet.

Den andre fiskeperioden starter 28. juli og varer også da så lenge periodekvoten holder.

Det er sendt ut brev til alle aktuelle mottaksanlegg med varsel og detaljert beskrivelse av hvordan innmeldinger skal sendes til Fiskeridirektoratet.

Forhåndsinnmelding

Alle landinger av blåkveite skal forhåndsinnmeldes til Fiskeridirektoratet pr SMS av mottaksanleggene. Tidsfristene for dette vil variere noe i forhold til hvilket område fangsten skal leveres.

For nærmere informasjon vises det til brev som er sendt ut til de enkelte mottaksanlegg.